Please note that the use of Google Translator may lead to inaccurate interpretation.

Audit Dalaman ISO 2016


Oleh : Seksyen Pengurusan | Tarikh : 16/11/2016

Audit Dalaman Bagi Persijilan ISO Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri telah dilaksanakan pada 14 November sehingga 15 November. Audit Dalaman bertujuan untuk memeriksa dan memastikan bahawa PPPN Cawangan Negeri mengikuti segala prosedur yang telah ditetapkan dalam arahan ISO.