Please note that the use of Google Translator may lead to inaccurate interpretation.

Lawatan Pemantauan Projek USIM


Oleh : Seksyen Pemantauan | Tarikh : 21/11/2016

Tn. Hj. Ali bin Hj. Luman, Pegawai Kemajuan Negeri bersama-sama Pegawai Pemantau Projek telah mengadakan lawatan ke Projek di Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) untuk melihat dan menilai sendiri status pembangunan projek di sana. Tujuan lawatan adalah untuk memastikan kelicinan dalam pelaksanaan dan perancangan kerajaan khususnya dalam projek pembangunan seperti ini.