Please note that the use of Google Translator may lead to inaccurate interpretation.
 

Penjawat Awam Perlu Pertingkat Tahap Penyampaian


Oleh : SPA BKP ICUJPM | Tarikh : 06/02/2017

PUTRAJAYA, 6 Februari 2017 - Penjawat awam perlu melihat tahun penyampaian 2017 dari sudut yang lebih menyeluruh. Produktiviti, inovasi ,kreativiti dan aspek penambahbaikan merupakan elemen yang perlu diberi tumpuan.

Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata penjawat awam perlu mempunyai kekuatan dalaman yang bukan sahaja memantapkan perpaduan nasional dan keharmonian negara tetapi lebih kepada sistem penyampaian dan produktiviti selaku ejen transformasi paling hadapan antara rakyat dan kerajaan