Aplikasi Online

Sistem Nasional

Sistem Keterangan Sistem Bilangan Akses
E-KASIH Sistem Bank Data Kemiskinan Nasional yang digunakan agensi berkaitan untuk menyalurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan. 293
BLESS Portal yang menyediakan maklumat lesen perniagaan dan kemudahan kepada syarikat/individu memohon lesen/permit untuk memulakan perniagaan (Kemudahan pembayaran secara e-Payment). 293
ICERVEU Portal yang membantu komuniti luar bandar memperolehi maklumat dan perkhidmatan setempat secara online. 415

Sistem Intranet ICUJPM

Sistem ini hanya boleh diakses menggunakan rangkaian dalaman dan rangkaian tertentu sahaja.

Sistem Keterangan Sistem Bilangan Akses
SPPII Sistem pemantauan projek-projek kerajaan. 787
B-ALERT Sistem ini dibangunkan untuk membolehkan pihak Seksyen Kewangan, BKP membuat pemantauan bagi perolehan kerajaan bermula dengan proses permohonan perolehan hinggalah kepada penerimaan bekalan/perkhidmatan. 1231
Sistem Direktori Sistem yang memaparkan maklumat organisasi unit pemantauan dan pegawai yang bertanggungjawab terhadap program/projek yang mempunyai impak besar kepada negara dan stakeholders. 688
Scorecard
E-Piagam
Sistem yang dibangunkan untuk mengukur tahap kecekapan dan pencapaian kerja berdasarkan sasaran kerja yang telah ditetapkan di dalam piagam pelanggan bagi setiap bahagian di ICU JPM. 293
EKHAS 2 Sistem Pengesanan Projek Khas adalah untuk merekod serta memproses permohonan Projek Khas dari peringkat Ibu Pejabat ke peringkat JPP/PPN. 416
Sistem Pengurusan Fail Sistem ini dibangunkan untuk menyimpan dan mengemaskini maklumat fail dan maklumat kandungan fail yang diterima dan dihantar keluar di setiap Bahagian/JPP/PPN. 702
ICHARGEU Sistem I Charge U dibangunkan bertujuan untuk memantau kadar penggunaan sistem-sistem oleh pengguna di Ibu Pejabat/JPP/PPN. 697
Sistem i-KEW Sistem ini dibangunkan bertujuan untuk merekodkan log yang dibuat oleh pengguna dalaman dan pengguna luar berkenaan dengan pertanyaan mengenai status kewangan dan akaun. 670
K-CENTRE Sistem K-Center yang dibangunkan berasaskan web ini menyediakan ruang penyimpanan dan perkongsian maklumat atau dokumen diantara warga ICU JPM. 447
Knowledge Savings Book Online Sistem yang dibangunkan untuk menggalakkan anggota perkhidmatan awam meningkatkan pengetahuan dan kemahiran sama ada melalui pembacaan atau latihan. 769
Sistem Pelan
Strategik
Sistem ini dibangunkan bertujuan untuk memantau status kemajuan dan pelaksanaan Pelan Strategik ICU JPM di setiap Bahagian/JPP/PPN. 665
SISMA Sistem ini menyimpan maklumat personel ICU JPM yang bertujuan untuk memantau pengesahan jawatan dan bilangan hari berkursus personel. 706
TIMES Sistem Tindakan Minit Mesyuarat 688
CALL CENTRE Pusat setempat kepada para pelanggan membuat aduan/menyampaikan maklumbalas berkaitan dengan kualiti penyampaian perkhidmatan serta peranan ICU JPM dalam pemantauan dan penilaian program/projek pembangunan Kerajaan. 411
E-KHAS Sistem Permohonan Peruntukan Khas Menteri/Senator/Ahli Parlimen/ADUN Secara Online 293
SDSI Sistem Satu Daerah Satu Industri membantu Agensi Pusat, Kementerian serta agensi dibawahnya untuk memantau program-program satu daerah satu industri. 713
E-AKHBAR Sistem yang menyediakan satu kaedah penyimpanan keratan akhbar terpilih berkaitan pembangunan negara yang boleh dirujuk oleh semua anggota ICU JPM dengan mudah, cepat dan berkesan. 683
E-MERAH Sistem yang merekodkan berkaitan profail penduduk, penempatan, & kemudahan di setiap daerah. 293


INFO LAMAN

PAUTAN BERGUNA

Bilangan Kunjungan:
3,579

Kemaskini Terakhir:
3 Oktober 2019

Sebarang cadangan, sila hubungi Seksyen Teknologi Maklumat

Hubungi Kami
QR kod FB

Paparan Terbaik : 1024 x 768
[IE 7.0++/Firefox/Google Chrome/Safari]