Alamat PPPNNS

Utama

Hubungi kami di alamat berikut:

Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri,
Tingkat 5, Blok C, Wisma Negeri,
70503 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus

No Telefon: 06-7659946
Faks: 06-7638504